Försäljnings- och leveransvillkor

Leveransvillkor:
Alla order levereras fritt Älvsered. Vid order understigande 1000:- debiteras en expeditionsavgift på 100 kr.

Betalningsvillkor:
30 dagar netto efter sedvanlig kreditbedömning. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 22% per år och faktura samt
påminnelseavgift 25 kr.

Returer- Reklamationer:
Anmälan om skadade eller felaktiga varor måste göras inom 8 dagar efter mottagandet. För returnerade varor och varor som önskas bli utbytta där
inte anledningen är reklamation eller dylikt, utgår en avgift på 10% av varans pris.

Försäljningsvillkor:
Alla priser står för netto exkl. moms. Priserna gäller tillsvidare.